Nye Rosenlund

Rosenlund Bydelssenter omfatter i dag ca 6.000 m2 handel/butikker. Det foreligger en godkjennelse på utvidelse til 20.000 m2 handel, og det arbeides med planer for en videre utbygging. Eiendomsselskapet Rosenlund Bydelssenter AS arbeider også med planer om å utvikle området mellom Rosenlundvegen og Snekkervegen til handel, næring og bolig.

 

Det nye Rosenlund-kvartalet blir den naturlige møteplassen for Lillehammer Nord/ Nordre Ål, og vil få en sentral plass i den byfornyelse og det som er utpekt til et sentralt vekstområde for Lillehammer. I forbindelse med utbyggingen skal det etableres et bydelstorg for Lillehammer Nord som en integrert del av Rosenlundkvartalet.

 

Det første byggetrinnet i Rosenlund-kvartalet er nå gjennomført, med en bygningsmasse som rommer 15.000 m2 offentlige kontorer. Det prosjekteres nå ytterligere et bygg på ca 2.000 m2.111115_Rosendlund-Torgperspektiv_highres3


111222_Rosenlund_perspektiv_3_04_post


Rosenlund_perspektiv_2_revidert-vei


Våre butikker

Vårt bydelssenter har et godt utvalg av butikker. Senteret er lagt til rette for en hyggelig handel og et variert utvalg.

Åpningstider

Butikker: 09-19 (16)

Coop: 08-21 (09-20)

Enkelte butikker kan ha andre åpningstider